نقش پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و کیفیت دلبستگی به والدین در پیش-بینی رفتار خرابکارانه نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Role of Socioeconomic Status and Quality of Parent Attachment in the Prediction of Behaviors in Adolescents

نویسنده [English]

  • N. Afsharian