بررسی اثربخشی اصلاح هم نوسانی از طریق نوروفیدبک بر بهبود خواندن کودکان مبتلا به نارساخوانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز

2 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

3 دانشگاه تبریز

4 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف: نارساخوانی یکی از اختلالات شایع دوران کودکی است. برخلاف نظریه غالب نقص واج‌شناختی، مطالعات جدید نشان می-دهند که بازنمایی واج‌شناختی در کودکان نارساخوان سالم است اما توانایی دسترسی به آن آسیب دیده است. بدکارکردی ارتباط پیشانی-گیجگاهی به عنوان اساس عصبی این آسیب تعبیر می‌شود. اصلاح هم نوسانی از طریق نوروفیدبک امکان کنترل ارادی بر شبکه‌های کارکردی مغز را فراهم می‌کند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر اصلاح ارتباط کارکردی بین مناطق مغزی درگیر در خواندن در بهبود مهارت خواندن کودکان مبتلا به نارساخوانی است. مواد و روش‌ها: در طرح تک آزمودنی حاضر چهار کودک 7-9 ساله مبتلا به نارساخوانی 20 جلسه 30 دقیقه‌ای درمان نوروفیدبک دریافت کردند. پروتکل درمانی اصلاح هم نوسانی مناطق پیشانی-گیجگاهی-پاریتال بود. یافته‌ها: بررسی نتایج پژوهش بهبودی در نمرات خواندن و هم‌چنین نرمال‌سازی مقادیر هم نوسانی را بعد از اتمام درمان نشان داد. نتیجه‌گیری: این تغییرات نشان می‌دهد که نارساخوانی یک اختلال در شبکه مغزی است و اصلاح هم نوسانی از طریق نوروفیدبک می‌تواند به اصلاح این آشفتگی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of coherence training via neurofeedback on the improvement of reading in children with dyslexia

نویسندگان [English]

  • Abbas Bakhshipour 1
  • Majid Mahmood Alilou 2
  • Mihammadali Nazari 3
  • Elnaz Mousanezhad Jeddi 4
1 Professor, Department of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz
2 Professor of Psychology, Department of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz
3 University of Tabriz
4 Department of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Objective: Dyslexia is a prevalent childhood disorder. Contrary to leading hypothesis of phonological deficit, new studies showed that the phonological representations in dyslexic children are intact but the ability to access them is impaired. Dysfunctional fronto-temporal connection has been interpreted as a neural evidence for this impaired access. Coherence training via neurofeedback provides the possibility of voluntary control on functional networks of brain. The aim of this study was to evaluate the effect of improving functional connectivity between brains regions involved in reading. Methods: In this single subject study, four dyslexic children aged 7-9 years old completed twenty 30 minutes sessions of coherence neurofeedback training. The training protocols were the normalization of fronto-temporo-parietal connections. Results: The results showed improvement in reading abilities and coherence values between target regions after treatment. Conclusion: These changes in coherence indicate dyslexia as a brain network disorder and coherence guided neurofeedback seems to be capable of modifying these disturbances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dyslexia
  • Coherence
  • functional connectivity
  • Neurofeedback